Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/93

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


夫子繫辭云廣大配天地變化配四時陰陽之義配日

月易簡之善配至德又云知崇禮卑崇效天卑法地一

與時韻一與卑韻顧氏皆棄不取獨引仰觀俯察四句

以證成已說愚謂此四句本非韻卽以韻求之又烏知

其不與物卦相協乎籒文地作墬从䧘不从也墬之爲

地殆起於春秋以後近取楚詞以遠繩詩易吾知其必

不然也許叔重說文雖以地爲正字仍兼取籒文漢碑

亦多用墬元命包云地者易也釋名地底也諦也皆不

取从也之音秦始皇本紀琅邪刻石文以地與帝懈辟

易韻淮南原道訓一之理施四海一之解際天地太史