Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/94

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


公自序維昔黃帝法天則地漢書丙吉傳西曹地忍之

亦讀地爲弟也顧氏謂司馬相如子虛賦始讀爲徒二

反者誤

問顧氏論古音皆以偏㫄得聲合於說文之旨然亦有

自相矛盾者如旂沂圻皆以从斤爲古音則近亦从斤

也乃援詩會言近止與偕邇韻謂古音記當改入志韻

何邪曰凡字有正音有轉音近旣从斤當以其隱切爲

正其讀如幾者轉音非正音也如碩人其頎亦頎之轉

音禮記頎乎其至讀頎爲懇者乃其正音耳倩从靑而

與盼韻顒从禺而與公韻實从貫而與室韻怓从奴而