Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


問毛公詩傳旣不破字何以知其有轉音曰大雅俔天

之妹韓詩俔作磬而毛亦訓爲磬音隨義轉卽讀爲磬

矣小雅外禦其務左傳務作侮而毛亦訓爲侮卽讀如

侮矣鄭風方秉蕳兮毛訓蕳爲蘭說文有蘭無蕳知蕳

讀如蘭也衞風能不我甲韓詩甲作狎毛亦訓爲狎卽

讀如狎也小雅神之弔矣毛訓爲至弔與質爲韻是讀

弔爲至也毛無破字其說葢出於王肅肅欲與鄭立異

故於鄭所破之字必別爲新義雖自謂申毛未必盡得

毛旨也試以它經證之賡之正音當如庚而書乃賡載

歌卽從續音說文續古文作賡是漢古文尚書讀賡爲