Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/97

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


聲故字之从睘者皆在山仙韻而獨行睘睘乃與菁韻

讀環者睘之正音讀煢者睘之轉音也黍稷字本在職

德韻而生民首章稷與夙育韻讀如謖者稷之轉音也

簡兮以翟與籥爵韻君子偕老則與髢揥韻考褕翟闕

翟字或作狄狄有剔音正與髢協是翟有兩音也舊與

舅皆从臼聲三百篇中舅與咎韻亦與首阜韻

與時韻亦與里哉韻舅从正音舊從轉音也知一

字不妨數音而辯其孰爲正孰爲轉然後能知古音知

三百篇之音然後無疑於易之音予葢深愛顧氏攷古

之勤而惜其未達乎聲音之變也