Page:Sibu Congkan1855-汪中-述學-2-2.djvu/107

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


上命續舉所知遂以公名及其學行對十月 御試保和殿名在二等選翰林

院庶吉士明年授編修入直 武英殿同修 起居注總理宗人府各學三年

充一統志纂修官兼校勘明史明年 殿試充收掌試卷官公嘗集前世君臣

善敗之蹟爲𩔖各十有六名曰鑒古錄以備法戒是年冬表進 賜段四匹書

交 懋勤殿六年補山東道監察御史公精敏絶人諳悉舊典朝章國故官方

民隱口陳手畫本末如流通於當世之事而務出於忠厚

上承

世宗勵精之後益思勤恤民生周知疾苦采納直言慨然思古陽城馬周之選

於時西林鄂文端公高安朱文端公海寧陳文勤公興縣孫文定公江隂楊文

定公後先繼長朝列用忠淸公正弼成至治而公以卑官後進與相應和凡所

陳秦尤在於奉宣 德意成樂物生七年以淮安鳳陽徐泗諸府州連遭水祲

請于常振之外盡發常平諸倉存穀徧爲振䘏並加振直隸山東浙江甘肅之

被災者又以 國家設𨵿徵稅蓋以抑逐末之民且使國用所出不專取給于