Page:Sibu Congkan1855-汪中-述學-2-2.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


湖孰陵陽蕪湖黝溧陽歙宣城二十一縣爲今揚州太平寜國池州徽州五府

通廣德二州江寧府之上元江寜句容高淳溧水鎭江府之溧陽及杭州府之

於濳昌化泗州之天長十縣地諸侯相治其國視郡守秩二千石在其上見哀帝紀

汲黯而江都縣自屬江都國其令自千石至六百石今之江都縣知縣正可當

漢之江都令耳地之廣袤尚不及其半若傅之董相是以國爲縣以相爲令其

淆甚矣荆王劉賈以高帝六年封至十一年爲英布所殺無後其立國至淺賈

都于吳漢興以來諸侯年表此地爲其支邑自名廣陵至孝景置江都國賈死巳四十三

年江都縣之名前此絶無所見疑即託始于此時安得以爲肇于賈也二者之

云失于不學榜立五年無覺其非者中据史以爲之辨

漢鴈足鐙槃銘釋文

漢銅鴈足鐙槃高今尺三寸七分徑四寸七分銘半環槃背云竟寧元年考工

工護爲内者造銅鴈足鐙重三斤十二兩護武嗇夫霸掾廣漢主右丞賞守令

尊䕶工卒史不禁省又一行云中宮内者弟二十五下少空又云受内者凡篆