Page:Sibu Congkan1855-汪中-述學-2-2.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


又百餘人而尚書愼行以淸節碩德著名四朝故世爲望宗君曾祖艅封翰林

院檢討祖自儀桂陽州同知封翰林院編修父謀禮部主客司郎中君生十餘

嵗兄鳳飛官恩承州吏目君從之官所義寧縣知縣許建者宜興人無子有一

女以君爲贅壻生子勲君念門戸中衰二親棄養一身遠依外家非學無以自

立由是下帷誦習靡有晨夜體素淸羸遂遘疾以卒是爲雍正九年四月壬子

春秋二十有六踰年義寜君亦没君妻許孺人攜子奉二柩以歸各祔於其先

壠爲父立後而身歸武進以奉孫氏其教勲嚴而有法勳舉順天鄉試官句容

教諭贈君以其官勲事母孝謹喜交友彊直有氣尤達於政事三子皆材曰星

衍星衡星衢星衍通小學最善爲文亦舉於鄉君童年遠客以諸生早終故行

迹不傳於世而苦節可貞克昌厥後卒以成君之志則君之内刑于妻下施於

孫子者可知也君葬武進某原後五十四年星衍使其友汪中爲之銘其詞曰

樂安桓桓官有世功門祚中夷疇亢其宗猗彼文孫心長命促鼓篋方誦帷堂

巳哭有噭其孤衰衣在抱越嶺浮湘翩翩丹旐令妻孔瘁二世其昌苦體有牉