Page:Sibu Congkan1862-阮元-揅經室集-20-06.djvu/164

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


者也又曰多聞擇其善者而從之多見而識之知之

次也是則學也者所以求之也知者何子曰不知命

無以爲君子也不知禮無以立也不知言無以知人

也又自言五十而知天命始于知言知禮終於知天

命知之事也所謂下學而上達者詩書執禮則下學

也知天命則上達也後之儒者研窮心性而忽略庸

近是知有上達而不知由于下學必且虛無惝怳而

無所歸考證訓詁名物不務高遠是知有下學不知

有上達其究𤨏屑散亂無所統紀聖賢之學不若是

矣夫詩以治性情治性情者明德之學也書以達政