Page:Sibu Congkan1866-阮元-揅經室集-20-10.djvu/34

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


名囿於蘭亭之說而不攷其始末是豈知晉唐流派

乎蘭亭帖之所以佳者歐本則與度化寺碑筆法相

近褚本則與褚書聖敎序筆法相近皆以大業北灋

爲骨江左南灋爲皮剛柔得宜健妍合度故爲致佳

若原本全是右軍之法則不知更何景象矣

永和八年秋殷浩北伐無功再舉進屯泗口羲之移

浩書曰區區江左力爭武功非所當作莫若退保長

江引咎責躬與民更始以救倒懸若猶以前事爲未

工復求之於分外宇宙雖廣自容何所浩不能從遂

有九年秋七月之敗蘭亭敘作於浩屯泗口之後敗