Page:Sibu Congkan1866-阮元-揅經室集-20-10.djvu/35

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


走譙城之前其憂國之心含於文字之内非徒悲陳

迹也

  摹刻天發神䜟碑跋

三國吳天發神䜟碑舊在江寕嘉慶十年燬於火人

間拓本皆可寶貴元家有舊拓本合之繁昌鮑氏舊

拓本共得二百二十一字十四年春屬長洲吳國寶

橅刻以昭絶學按此碑張勃吳錄以爲皇象所書張

懷瓘書斷以爲官至侍中八分亞于蔡邕梁書南史

皇侃傳並云靑州刺史惜吳志不爲立傳此碑始末

見于王司寇金石萃編等書其字體乃合篆𨽻而取