Page:Sibu Congkan1873-阮元-揅經室集-20-17.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


裝爲一碑可留歐公書而分裝之亦可

  兩浙金石志序

余在浙久遊浙之名山大川殆遍錄浙人之詩數千

家成兩浙輶軒錄刻之訪兩浙帝王賢哲之陵墓加

以修䕶成防䕶錄刻之以其餘力及于金石刻搜訪

摹搨頗窮幽遠又勒成兩浙金石志一書爾時助余

捜訪考證者則有趙晉齋何夢華元錫諸君子許

周生兵部宗彦亦多考訂增益且錄全藁以去勿勿

十餘年矣道光四年粤中有鈔本十八卷校原藁文

有所刪鐘鼎錢印之不定爲浙物者亦多所刪然亦