Page:Sibu Congkan1873-阮元-揅經室集-20-17.djvu/29

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


簡明可喜李鐵橋㢘訪率浙人之官于粤者校刻

之不兩月而工畢今而後藏板於浙印書通行使古

金石自㑹稽秦石刻以下迄于元末皆著於篇好古

者得有所稽不亦善歟夏五月望日書於嶺南節院

之定靜堂

  宋搨醴泉銘殘字跋

凡六朝唐人之碑別有一種筆力良由製筆之工尚

存古法今世之筆特湖州工人所造便于松雪筆法

耳于北朝隋唐之碑直是不合試細觀此碑筆當用

何等柱豪何等裹毛精思巧製若得此等筆則古書