Page:Sibu Congkan1874-阮元-揅經室集-20-18.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


命國乃治

帝錫以

誥敕天書煥文詞皇皇

天使節特

命潘公恭辰廣西按察使持浮槎富良江嗣王肅威儀

恩波沐浩蕩雲樹増華滋憶昔卅年前新阮謂光

覲時華髮被繡服我曾及見知乾隆間阮光平入 覲大人曾見知之

其子謂光益不肖其臣盜乃爲連年入閩浙擊伐勞

我師庚申夏六月我乘風擊之船盜全喪失其國遂

更衰光纉昏庸益甚其廵海總兵四員駕船礟來閩浙爲盜嘉慶初年所謂艇匪是也嘉慶庚申