Page:Sibu Congkan1874-阮元-揅經室集-20-18.djvu/6

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


月大人乘風縱兵擊之于浙海松門船盜沈溺死數千人總兵四人溺死者二𫉬總兵倫貴利戮于杭總

兵耀斬于台餘皆就𫉬片帆無返者   帝擲所𫉬四總兵印文及敕以責光纘光纘上表謝罪其國

由此大衰舊阮起農耐收復其舊基阮光平爲新阮今越南老王阮福映乃𥠖

氏時舊阮栽培與傾覆

帝德皆無私名藩列南服新政善創垂嘉慶時舊阮滅光纘

 帝卽封農耐舊阮名福映者爲越南國王今所封王乃舊阮王嗣子名福晈嗣王亦恭恪

命不敢遲洸洸潘使者說禮還敦詩文明耀桂海温

肅兩得宜試看此圖内江水何瀰瀰一槎天上來南

極星辰披濃花復細雨待立滄海碑