Page:Sibu Congkan1874-阮元-揅經室集-20-18.djvu/7

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  桂林東郊耕耤田

粤西春比粤東遲禁火餘寒入古祠石壁嵐光生翡

翠水田天影凍玻璃因知桂管催耕雨也似江南布

穀時好是農安邊徼靜一郊新綠轉靑旗

  沿紅水江至遷江縣㝛東軒春月甚朗十年中

  三㝛于此皆見明月因題曰寓月軒

一江瀉紅浪四山森翠微薄暮入巖邑小駐停勞機

行館正春暖東軒猶夕霏茶盤雜藤蒟瓦盎香薔薇

樹晚杜鵑響廊暗扁蝠飛淸風甫移榻皓月來𣢾扉

光迎粉壁滿影入朱闌圍蠻中烟晦易月色晴霽稀