Page:Sibu Congkan1874-阮元-揅經室集-20-18.djvu/71

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


有如此白水未及上翠微高谿瀉鳴瀨湍激不可磯

如驅萬鵞羣鶴鶴鼓翅飛及其落深漈百丈開晴霏

又如千疋帛裂擲天孫機境更夜郞遠奇僻與世違

太白所不到自古唫者稀詩人若相賞不惜濺征衣

  貴州省城水南新構小閣正對溪山余名之曰

  翠微閣并書扁

水南小閣題名後一段林巒未可忘黃葉多時有霜

氣翠微空處卽秋光眼前畫意任舒卷溪上詩情誰

短長莫怪闌干人倚久勾留淸景是斜陽

  鎭遠行臺在鎭陽江上江卽㵲水也後倚石屏