Page:Sibu Congkan1874-阮元-揅經室集-20-18.djvu/72

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  山東橫大石橋橋南岸卽中元洞洞之上又有

  一亭東向川途余題扁曰上元亭

鎭陽江外四山靑擁列懸崖石似屏曉起遲看東嶺

日暮來少見北垣星當關蘭錡嚴兵衛登岸牂柯證

水經爲愛橋南巖洞好憑高題岀上元亭

  沅江綠蘿山

綠蘿巖勢頽懸藤釣沅渚漁詠幽谷中浮響若鐘虞

明鏡澈淸潭風籟傳空浦酈氏注水經足跡未到楚

何以接靈均妙出湘沅語子厚永州文安能及斯古

  淸浪灘