Page:Sibu Congkan1874-阮元-揅經室集-20-18.djvu/83

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


暑開窗爲放桂香來

  秋祭東園齋居詩四十韻

   余正月廿日生辰與白樂天同日余四十歲

   時曾和香山四十白髮詩韻今勿勿廿六年

   矣香山有六十六歲詩又是年落二齒有落

   齒辭似老年一關鍵也淸夜翦鐙作詩自忖

我昔年四十曾和白傅詩白年六十六有詩言其衰

七十欠四歲白樂天句我亦如其時我昔知命年目力先

差池今復十餘載晶鏡屢改移今眼鏡用七十歲老光髮白雖

少半大半白其髭今年耳所聽亦覺收聲遲我嫌人