Page:Sibu Congkan1874-阮元-揅經室集-20-18.djvu/84

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


語低聵聵將在兹白公於是歲二齒落有辭我幸卅

餘齒全在無所隳居粤八九載濕氣注四肢詩云微

且腫脚氣殊難醫入滇氣凉爽左足去其疵右足尚

有病夏來加藥治近亦可半愈兼以息身疲園中有

山臺藜杖閒可搘廐中有紫騮遊山偶一騎仲秋多

祭祀齋宿今其期東園好亭館雜樹交秋枝鐘鳴鶴

聲靜淸夜因自思我無白公才我比白公羸今亦六

十六官重非分司白公每乞分司閒官年齒與祿位不圖至於

斯老妻攜季子歸守墓與祠服官有二子效力居京

師滇南宦最遠今惟仲子隨仲子文筆拙經義微能