Page:Sibu Congkan1878-惲敬-大雲山房文稿-6-2.djvu/182

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


聽事之所爲廳傎矣儀禮侯氏聽于天子曰聽事以決事

爲聽事亦非也華廳東後室爲籖押房漢曰畫諾君臣同

辭唐宋曰畫黃曰押詔君之辭曰輪筆曰判押曰書行臣

之辭皆押也宜押者籖之南史籖前直叙所論後云謹籖

月日下是也華廳之前曰前華廳爲楹三以上皆燕閒之

地也華廳之後有周垣垣以內南北各爲楹三以處賓僚

上房之後垣外迤西曰廚房爲楹三自大門至廚房共八

十有六楹嘉慶十年四月十一日至瑞金周視多頽損旋

葺治之三閱月而功竣後四年去瑞金爲之記以吿後之

人焉