Page:Sibu Congkan1882-惲敬-大雲山房文稿-6-6.djvu/226

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


書圖欽寶事

乾隆四十六年囘子馬明生煽亂事未起就禽送蘭州獄

其徒蘇四十三統賊數萬來圍城涼州總兵圖欽寶以兵

三千赴援不得入圖欽寶者索倫人從誠謀英勇公大學

士阿桂平大小金川宿將也時布政使王廷贊率民兵固

守誅馬明生於堞下賊氣懾攻不利退屯城西南黄華山

山東塹深澗澗東爲龍尾山尾注澗身環城南迤而東圖

欽寶乘賊退入城復岀營龍尾山扼賊衝要賊不敢攻城

戸部尙書和珅者始用奉

命視師至軍之日促戰圖欽寶諫不聽跪而請曰賊氣尙