Page:Sibu Congkan1882-惲敬-大雲山房文稿-6-6.djvu/227

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


盛兵過澗澗斗絕不可退悉糜爛矣總兵已諜探山後路

兵得貫賊屯由山後歸乃可今諜未反勢必敗且事重

上會遣大將軍來大將軍者大學士阿桂也和珅聞圖欽

寶需大將軍遂叱曰汝梗令邪明日不戰吾斬若矣圖欽

寶起至軍門泣曰死耳如軍事何旣明日率五百人過澗

賊披靡轉戰益深隔山望塵坌益遠賊嘩甚壯勇侯海蘭

察遂望塵坌奪入期抜岀圖欽寶圖欽寶已盡没而圖欽

寶所遣諜適至乃力戰自山後路還入城是時和珅立馬

龍尾山觀戰賊伏精騎襲之龍尾山大營隨和珅入城城

復閉後大將軍至斷黃華山汲道賊亂連戰破之禽蘇四