Page:Sibu Congkan1888-張惠言-茗柯文-2-2.djvu/151

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


葢由此其仿也夫聚百世之主于一堂而合子孫之屬

以事之使俱生其水原木本之思而因進之以敬宗收

族之敎于以惇化善俗莫近于此然則宗祠非古禮而

得禮意後之君子恆兢兢焉務之余嘗游新安其大家

世族必聚處所處必爲宗祠春秋祭饗盥獻拜饋往往

猶有古禮故其民孅儉勤力而孤貧不收者鮮豈非先

儒程子朱子之流澤長而其鄉先生世能振之哉葢大

江之南風俗近古者余于新安見之休甯藤溪陳氏新

安望也元時定宇先生倡明朱子之學爲世儒宗藤溪

爲郡要衝余嘗過而拜其祠下及來京師嘉善陳孝廉