Page:Sibu Congkan1888-張惠言-茗柯文-2-2.djvu/152

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


治鴻與余同門知其爲藤溪之别定宇先生後也一日


以其祖館陶君之命命余曰吾陳氏之定居嘉善當前

明之季贈中憲大夫崇祀鄕賢府君諱華育及其弟華


允華美爲三宗藤溪第二十九世也傳百餘年至乾隆


戊午始建宗祠越三年而成迄今又六十年而祠未有


記懼後世之無徵也當求能爲古文辭者而託焉以屬


吾子余曰子之家有鄉賢府君之貽謀有定宇先生之

世敎有新安程子朱子之風澤其汲汲于敦本懋族也


固宜然而自中憲以來經營者三世遲至百年而後成


信乎創垂之難也夫創之難守之詎易耶書之以吿後