Page:Sibu Congkan1890-曾國藩-曾文正公詩文集-4-1.djvu/113

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


繩我固儒酸君未免方今要路爭騰馳幾輩兼程獵華顯高車

大馬塵埃香翠羽長纓腰腳輭看君敝襮猶絅繒長是敗茵策

駑蹇行橐賸有書滿箱公廚會恐塵生甗此去淸風入濮曹定

知甘露灑靑兖誰云廉吏不可爲須信夷途百無舛陽城豈畏

書殿考卓茂終當膺首選邇聞海國還喧咋此邦幸未近兵燹

可憐疲民困科條有如聚螘遭蹂踐豈無積弊含瘡痍聊欲爬

梳愈疥癬枯魚在轍誰能久惡草當門要須翦知君不薄芻蕘

陳世俗但解筍蒲餞明朝一別各東西愁緒多於甕大繭

  送淩十一歸長沙五首

昨日微雨送殘秋落葉東西隨水流世閒萬事皆前定行止遲