Page:Sibu Congkan1992-呂祖謙-皇朝文鑑-40-23.djvu/13

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


七道梁空以行其長三千六百尺廣丈有五尺翼

以扶欄如其長之數而兩之靡金錢一千四百萬

求諸施者渡實支海舍舟而徒易危以安民莫不

利職其事盧錫王寔許忠浮圖義波宗善等十有

五人既成太守莆陽蔡襄為之合樂讌飲而落之

明年秋蒙召還京道繇是出因紀所作勒于岸左

    諫院題名記     司馬 光

古者諫無官自公卿大夫至于工商無不得諫者

漢興以來始置官夫以天下之政四海之衆得失

利病萃于一官使言之其為任亦重矣居是官者