Page:Sibu Congkan2004-呂祖謙-皇朝文鑑-40-35.djvu/166

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


莫肯同出一手以扶天步全忠祸心滋大欺天盗

國人共怨怒友恭猶詭情佞佛以厭天下耳目使

世無佛則可果佛能報應人則又将欺佛而盗祸

不亦愚乎毗柰耶雜事一巻徳妃伊氏造唐荘宗

次妃初神閔敬皇后劉氏以㣲賤得立歸賜于佛

性喜聚斂貨財山積惟冩佛書饋賂僧尼而士卒

不得衣食妃為此經豈非畏后所偪耶後有印章

曰燕國夫人伊氏盖未進封時所制也唐制太后

皇之寳皆主之未嘗用印凡封令書即太后用宫

官印皇后用内侍省印而夫人不聞有用印之禮