Page:Sibu Congkan2004-呂祖謙-皇朝文鑑-40-35.djvu/167

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


是時兩宫交通藩鎮使者旁午於道而恬不知禁

則夫人私自鑄亦不為僣矣按五代史稱徳妃與

韓淑妃居太原晋髙祖反時為契丹所虜不知是

經何從至也其餘中斷横裂虫鐫鼠齧雨敗塵腐

無復完綴想夫飄散蹂藉炷燈拭案補壞帷塞屋

漏者又不勝其數也釋氏之戒能為人寫四句偈

獲福無量心生不信罪抵千劫今其怠弃如此何

頑頓之甚也不然祸福自人不在於黄藤赤軸之

間耶余感其祸亂之迹殘缺之餘因書其事聊𭔃

其一嘆云