Page:Sibu Congkan2027-蘇天爵-國朝文類-20-12.djvu/117

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


弟廣師皆來菴中𥂕厔人來燒香者受戒牒因與子榮䓁相識至是誡以七月五日攻奉元路舉事

其徒言普覺長老和尚上元甲子合坐大位六月二十九日扶風縣人告變官軍捕之唐兀台提劒

夜二更欲出山走官軍圍之遂相射鷄鳴時復囬菴中七月一日陜西省參政朶里只八史中奉以

兵捕賊唐兀合藏其母林中與妻妙師及其黨西循秦嶺走乆之棄僞印章草内又無粮唐兀台與

妙師藏林中令人下山探伺消息八月五日午時唐兀台困睡官軍追及執妙師䓁唐兀台脫走九

日奉元路達魯花赤伯顔於白楊平河禽唐兀合伏誅○招捕事不止此是惟取其人名地名及事

與序相干者入注中

 軍制

國朝起龍朔制度簡古典軍之官視軍數爲名設

萬户千户而所鎭之地分左右手