Page:Sibu Congkan2047-程敏政-皇明文衡-20-10.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


臥治况當 盛明之時爲土者孰不欲竭心展力以希尺寸

之功而圖芳扵竹帛尚何有習俗之移人乎吾知景山甫且

將推其所有以自効庶幾不負平昔之志異日年益高而業

益成𦤺政以歸指某丘某水之舊遊盤桓桑梓以保夫天年

使人稱其生爲鄉文人没爲鄉先生則豈非景山甫之志願

哉予與景山甫逰且相知故本其心爲言以贈之而幷廣或

人之所見

  送鄭叔貞序

洪武丁巳先師太史宋公致政家居于蘿山紳始弱冠以契

家于𫉬執汛掃役于公門公不鄙汲引而誨之毎賔客散後

列弟子坐松濤室下歷數古今作者必曰吾扵交友所見惟

爾父一人而門人輩獨希直而巳希直卽今侍講正學方先