Page:Sibu Congkan2047-程敏政-皇明文衡-20-10.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


生也紳時騃稚未知所云而識者知公之言爲至論後二年

公卒于蜀先生東歸天台旋出教授漢中

今天子卽位首召入翰林而名益著聞天下是時登先生之

門者雖甚衆有若鄭君叔貞者先生里中子也資稟淸粹力

學好古爲文辭如春空層雲變態百出如秋江長濤渺漫無

窮非其才氣之贍固不至此然叔貞雖不事表襮而其聲譽

巳藹乎縉紳間今年叔貞侍先生入 京居數月念定省之

職乆曠惄然興懷促裝將還故里紳方以 召命至相與周

旋者信宿將別因爲言曰夫天下之物成之難者器必大器

之大者用必愽萬斛之舟非㝷丈之材一日之功所能爲惟

夫材良功就而成器也則必以之駕扵長江巨海之上驚飈

複浪之中而利濟之功大矣君子之爲學豈異是哉是故極