Page:Sibu Congkan2047-程敏政-皇明文衡-20-10.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


天下之書無不讀盡天下之理無不明藴諸躬者極其備養

緒内者極其充於是以之齊家則家齊以之治國而國治以

之平天下而天下平其設施布置豈庸人俗子所能窺測哉

昔范文正公修學扵泰山已有當世之志及岀而用皆能行

其志者以其得之有素也今叔貞之志可謂美矣其學可謂

成矣况今

聖天子側席求賢以鋪張盛大之治所以行其學者豈有遺

於叔貞哉玆行也吾願叔貞益擴其所已能力其所未至使

先生以太史公之稱先生者稱叔貞則叔貞經濟之施蓋未

晚也紳也雖愚安敢不以文正爲勉

   送皇甫訓導序         鄒緝

永樂十二年春太原府之徐溝縣學訓導皇甫秉德以北京