Page:Sibu Congkan2051-程敏政-皇明文衡-20-14.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


汪廣洋爲丞相未幾而貶廣東乃相惟庸公乃大慼嘗謂人

曰使吾言不驗蒼生之福也言而驗者其如蒼生何遂憂憤

而舊疾愈增洪武八年正月胡丞相以醫來視疾飲其藥二

服有物積腹中如卷石公遂白于 上上亦未之省也自是

疾遂篤三月 上以公乆不出遣使問之知其不能起也特

御製爲文一通遣使馳驛送公還鄕里居家一月而薨公生

至大辛亥六月十五日薨於洪武乙卯四月十六日享年

六十五𡻕公之子璉仲璟以是年六月某日塟公於其鄕夏

山之原禮也遺文郁離子十卷覆瓿集二十四卷寫情集四

卷長子璉又集所遺文藁五卷名曰犁眉公集娶富氏封永

嘉郡夫人⿰糹⿱𢆶匹室陳氏章氏子男二人長璉由考功監丞任江

西叅政卒于官次仲璟皆陳氏出也女二人長適吴彪次適