Page:Sibu Congkan Sanbian001-孔穎達-尚書正義-8-1.djvu/11

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


震驚猋於靜樹使敎者煩而多惑學者勞而少功過猶不及

爲此也炫嫌焯之煩雜就而刪焉雖復微稍省要又好改張前

義義更大略辭又過華雖爲文筆之善乃非開奬之路義旣無

義文又非文欲使後生若爲領袖此乃炫之所失未爲得也今奉

明勑考定是非謹罄庸愚竭所聞見覽古人之傳記質近代之

異同存其是而去其非削其煩而増其𥳑此亦非敢臆說必據

舊聞謹與朝散大夫行太學愽士臣王德韶前四門助敎臣李

子雲等謹共銓敘至十六年又奉

勑與前修䟽人及通直郎行四門愽士驍騎尉臣朱長才給事

郎守四門愽士上騎都尉臣蘇德融登仕郎守太學助敎雲騎

尉臣隨德素儒林郎守四門助敎雲騎尉臣王士雄等對

勑使趙𢎞智覆更詳審爲之正義凡二十卷庶對揚於聖範冀

有益於童稚略陳其事敘之云爾