Page:Sibu Congkan Sanbian011-孔穎達-禮記正義-3-3.djvu/16

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


仁恩無有不愛好於義使事皆得其冝也  末有好義其事不終者

也言臣下悉皆好義百事盡能終成故云未有好義其事不終也言皆

能終成也未有府庫財非其財者也又爲人君作譬也君(⿱艹石)行仁民必

報義義必終事譬如人君有府庫之財必還爲所用也故云未有府庫

財非其財者也  注其爲至有也  正義曰言君行仁道則臣必

爲義臣旣行義事必終成以至誠相感必有實報如巳有府庫之財爲

巳所有也其爲誠實而然言不虚也  孟獻子曰畜馬乗不察於雞

豚者此一經明治國家不可務於積財(⿱艹石)務於積財即是小人之行非君

上之道言察於雞豚之所利爲畜養馬乗士初試爲大夫不闚察於雞豚

之小利 伐水之家不畜牛羊者謂卿大夫喪祭用冰從固隂之處伐

擊其冰以供喪祭故云伐冰也謂卿大夫爲伐冰之家不畜牛羊爲財

利以食禄不與人爭利也  百乗之家不畜聚斂之臣者百乗謂卿

大夫有采池者也以地方百里故云百乗之家言卿大夫之家不畜聚

斂之臣使賦稅什一之外徴求采邑之物也故論語云百乗之家是

與其有聚斂之臣寧有盗 者覆辭不畜發斂之臣音若其有