Page:Sibu Congkan Sanbian011-孔穎達-禮記正義-3-3.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


周時或有舊俗行先代之禮雖適子亦用酒醮則因而行不必改也故

鄭注士冠禮云(⿱艹石)不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改是也醮者醮

盡之義故鄭注士冠禮云酌而無酬酢曰醮是也云庶子冠於房戸外

又因醮焉者皆士冠禮文也但此記之作是記儀禮士冠禮之事士禮故

三加也(⿱艹石)大夫亦同士冠禮云無大夫冠禮古者五十而后爵何大夫

SKchar禮之有是大夫雖冠用士禮(⿱艹石)諸侯則有冠禮故左傅云公冠用祼

享之禮行之金石之樂節之其加則四加而有玄冕也故大戴禮公冠

四加也諸侯尚四加則天子亦當五加衮冕也巳冠而字之者此明

冠畢加字見母及兄弟及見君之節以其成人而見人也未冠之前則

以名別之旣冠之後又改以字且人二十有爲父之道不可復言其名

故冠而加字之成人之道也  見於母母拜之故不拜也今唐禮母

見子但起立不拜也案儀禮廟中冠子以酒脯奠廟訖子持所奠酒脯

以見於母母拜其酒脯重從尊者處來故拜之非拜子也  玄冠玄

端奠摯於君者此玄冠玄端則異於朝服之衣但玄冠 士則玄裳中

則黃裳下士則雜裳以其初成人故著玄端異於  朝服