Page:Sibu Congkan Sanbian046-吳縝-新唐書糾謬-4-4.djvu/103

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


辛替否傳云寺塔不足穰飢饉

髙郢傳云不勞人以攘禍又云若以攘禍

 今案穰攘皆當作禳

   薛嵩傳

薛嵩傳云好蹴踘

 今案踘當作鞠毱

   孫逖傳

孫逖傳云父䘮缺復拜舍人

 今案缺合作闋