Page:Sibu Congkan Sanbian046-吳縝-新唐書糾謬-4-4.djvu/104

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   韋待價等傳

韋待價傳云朝野共蚩薄之

李商隱傳云黨人蚩

李齊運傳士人蚩

 今案說文云蚩蟲也又毛詩注云敦厚貌無

 蚩薄之訓疑當作嗤

   狄仁傑傳

狄仁傑傳云如得上方斬馬劒

 今案前漢朱雲周勃傳百官表上方字皆作