Page:Sibu Congkan Sanbian046-吳縝-新唐書糾謬-4-4.djvu/14

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  封德𢑱

  忠義吕子臧傳漏載馬元規

  鄭元璹朱粲傳

  劉潼傳

   九宫貴神

崔龜從傳云大和初遷太常博士最明禮家㳂

革定九宫皆列星不容爲大祠詔可其議九宫

遂爲中祠

 今案新書全不載九宫貴神之所本而其進