Page:Sibu Congkan Sanbian046-吳縝-新唐書糾謬-4-4.djvu/15

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 新書表畧云名篇立傳因革增損義𩔖凡例

 具載别錄然其别錄今世罕傳皆不知其刋

 削之所謂今龜從傳旣述其事則它志傳中

 亦當因事著九宫之始庻其本末相證而後

 世可考焉况九宫之神自唐中葉以還世世

 崇奉人主嘗所親祝禮次昊天上帝列爲大

 祠迄今不改其禮蓋亦甚重此正古所謂有

 其舉之莫敢廢而史氏所宜紀錄者也後世

 欲有所考據捨史籍奚適哉今新書直削而