Page:Sibu Congkan Sanbian046-吳縝-新唐書糾謬-4-4.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 宰相不當書則本紀内當記其十六年罷爲

 太子太師而十七年則不當更載其薨也此

 一事進退皆無所據依紀表二者必有一悮
            海虞趙開美校刋

新唐書糾謬卷第十五