Page:Sibu Congkan Sanbian046-吳縝-新唐書糾謬-4-4.djvu/42

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


新唐書糾謬卷第十六

      宋咸林吳縝纂

 十六曰先後失序

 郭正一未相前對䇿今傳在爲相之後

 僕固懷恩爲副元帥及橫水之戰紀傳前

  後不同

 盧坦傳叙李錡柳晟閻濟美事失序

 蔣乂傳記張孝忠事失序

 元載傳殺李少良失序