Page:Sibu Congkan Sanbian068-查繼佐-罪惟錄-60-01.djvu/89

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


昶授以官擴廓致書獻馬歸我使臣安豊人曹良臣及韓

政咸率衆來附

癸卯至正二十三年稱龍鳯九年春正月報書擴廓二月都昌盗江

爵𨗳漢入㓂殺理問穆爕䧟饒州討定之周呂珍以衆十

萬圍安豊劉福通間道求援劉基請弗應帝必援之未至

而城破福通死帝敗吕珍兵以明王林兒歸有司請設御

𫝶中書省劉基不可帝然之三月以廬州左君弼初援珍

遂移兵圍之乆不下寛䖏州塩税二十取

夏四月諸全守将謝再興殺知州欒鳯叛降周以周師㓂

東陽朱文忠疾擣賊於義烏走之𭅺中胡𣸧請築城五指