Page:Sibu Congkan Sanbian068-查繼佐-罪惟錄-60-01.djvu/90

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


山下遏周衝不旬日城完周李伯昇以師十六萬突城下

不利去五月漢友諒空國六十萬圍洪都連䧟臨江吉安

無為州氣銳甚以所𫉬守将劉齊朱叔華同知趙天麟䓁

狥城下知州童曾不屈沈於江衆寡懸大都督文正䓁不

為慴城守力元帥趙徳勝弩洞漢将金指揮薛顕突門殺

漢平章劉進擄其副将趙祥百計破攻具六月徳勝廵城

中弩死院判李⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼先元帥牛海龍趙國旺等咸𢧐死殺傷

過當𬒳圍八十餘日不下間道請援帝始悔安豊之行曰

使漢兵乗虚順流直指建業事去矣疾觧廬圍

秋七月親督舟師二十萬援洪都先扼江口遇賊鄱陽盪