Page:Sibu Congkan Sanbian072-查繼佐-罪惟錄-60-05.djvu/149

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


御史王忬給事楊先䋲决西市倭䧟永春流刼各縣SKcharSKchar

都御史章煥赴任遲㘴戍十二月執三衛𨗳鹵酋果力箇

伏誅賑京師飢陶仲文卒仲文以庫大使師事邵元莭得

幸加贈特進光禄大夫予謚文惠⿱苑土以伯禮陸炳䘚追贈

忠誠伯予謚廕福建叛卒及倭破大城𠩄鹵犯海盖熊岳

等堡指揮李元勲死之贈祠廕倭䧟潮州

嘉靖四十年辛酉春正月鹵大㓂五花营守俻王世臣十

户李虎䓁𢧐氷橋敗死二月欽天監官奏日食微雲䕶之

䓁不食上悦禮部尚書吴山救䕶如常禮責科臣不紏論

罰俸遂行謝典於大光明殿賑濟南河間南贑賊馮天祥䓁平