Page:Sibu Congkan Sanbian074-查繼佐-罪惟錄-60-07.djvu/106

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


𧺫潜不可四日後進兵石門山報斬級三李自成稱闖王

冬十月賊䧟麟遊諸郡邑動揺縂兵左光先追敗之塩城

賊竆就欵於廵撫甘學濶滛掠如故削學濶官聼勘加孫

傳庭督師前工部侍𭅺劉宗周在道馳奏今日之禍實已

已成之也頗惜王洽劉榮耿如𣏌等而專歸咎輔臣温體

仁坐削職禁文武輿盖器餙之僣𧺫在制楊嗣昌為兵部

尚書開東陽鳯翔諸礦以儲囯用縂監曺(“由”換為“田”,上有點)化淳以下各進

馬賜綵幣有差叙京師守城功廕太監張國元曺(“由”換為“田”,上有點)化淳世

錦衣僉事十一月蠲山東五年以前逋租吏部尚書謝陞

奏用人䌊目太宻忤㫖罷去左都御史唐世濟坐薦逆黨