Page:Sibu Congkan Sanbian074-查繼佐-罪惟錄-60-07.djvu/107

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


霍維華下獄十二月哈卜二酋内属請開馬市邉SKchar象昇

以哈能東抗而卜為俺荅之後素恭順不𨗳東師冝狥其

請上従之縂SKchar朱爕元討五洞蛮平之復剪水西羽翼定

蘭州或請郡縣其地爕元不可䆒以公𡈽歸朝廷𥝠𡈽界

分守是年東師改尊國號

崇禎十年丁丑春正月工部尚書劉遵憲上加𣲖輸納事

例逮前禮部右侍郎錢謙益給事中瞿式耜並下獄先是

常熟奸民陳履謙以𥝠怨與其黨張從儒妄揑欵曺(“由”換為“田”,上有點)和温

等虗詞欵曺(“由”換為“田”,上有點)者謙益常作故太監王安祠記今曺(“由”換為“田”,上有點)化淳出

安門謂冝欵之錢與温有𨻶謂冝和之刑部尚書鄭三俊