Page:Sibu Congkan Sanbian088-查繼佐-罪惟錄-60-21.djvu/4

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  皇祖禰列傳

德祖玄皇帝諱未稱百六公姓朱氏丗居金陵句容通徳

鄉之朱家巷力農業父仲八公元配陳氏生子三長六二

公次十二公百六其季也為太祖皇髙祖考配胡氏生子

二長四五公次四九公即懿祖太祖既貴追尊玄皇帝廟

𭈹徳祖胡氏為玄皇后𥘉太祖渡先取句容明年克金

陵句容距城四十里族父昆弟四十餘人咸來展親後修

玉牒廷臣或請祖先賢朱熹光帝系偶一典史籍新安姓

朱氏帝曰熹後乎伏謝曰臣自有臣祖太祖惻然為𤣥罷

此請