Page:Sibu Congkan Sanbian088-查繼佐-罪惟錄-60-21.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


懿祖恒皇帝諱未即四九公為太祖皇曾祖考元配侯氏

生子四長初一公即熈祖次初二公次初五公次初十公

龍鳳九年太祖為宋呉國公追贈四九公資德大夫江

南等䖏行中書省左丞上䕶軍司空呉國公配侯氏呉國

夫人太祖既即位追尊呉國公為𢘆皇帝廟𭈹懿祖夫人

𢘆皇后生卒在句容

熈祖𥙿皇帝諱未稱初一公生宋季元初為太祖皇祖考

配王氏生子二長五一公夀春王次四五公即皇考仁祖

元初初一公籍淘金户金非土産不勝徭棄田廬携二子

遷泗州旴眙縣時仁祖方八𡻕熈祖以忠厚营家泗上置