Page:Sibu Congkan Sanbian122-查繼佐-罪惟錄-60-55.djvu/138

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  萬安

萬安四川眉山人正統十三年進士以編脩歴官禮部侍

𭅺長身魁碩眉目如刻𦘕外寛然長者内深刺骨萬貴妃

有寵于憲宗其兄通為錦衣都指揮通妻岀入掖庭安喜

與同姓隂使人結通徃来于家於時通妻偶問母曰及記

家貧時以妹妾人今安在母謬曰苐記適眉州萬編修者

安聞之輙曰吾舊為編修正是因使其委過通妻相呼以

小字叙姊妹悲𭭕而安與通為大小姨夫安縁此淂入内

閣矣啇輅去位安為首相𠩄以媚貴妃益至至時𥝠進房

術于上妖僧繼暁所由淂倖皆由安進江西人李孜省者